Thuyet phap

Tuyen chon nhung bai thuyet phap hay nhat va moi nhat 2015

Archive for the 'Pháp Sư Tịnh Không' Category

Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 57 – Pháp Sư Tịnh Không

26 Tháng Sáu 2014 at 07:37 - Comments

Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 37 – Pháp Sư Tịnh Không

25 Tháng Sáu 2014 at 07:37 - Comments

Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 41 – Pháp Sư Tịnh Không

24 Tháng Sáu 2014 at 07:37 - Comments

Tập 376: Nhất Hướng Chuyên Niệm A Di Đà Phật (Trích Kinh Vô Lượng Thọ)

23 Tháng Sáu 2014 at 21:12 - Comments

Một Việc Cấp Bách Nhất Trước Mắt – Pháp Sư Tịnh Không – Nghe Kinh Phật

23 Tháng Sáu 2014 at 07:37 - Comments

Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 32 – Pháp Sư Tịnh Không

22 Tháng Sáu 2014 at 07:37 - Comments

Niệm Phật Thành Phật (3/4) – Lão Pháp Sư Tịnh Không

21 Tháng Sáu 2014 at 07:37 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ tập 119.mpg – Pháp Sư Tịnh Không

20 Tháng Sáu 2014 at 07:37 - Comments

Sám hối nghiệp chướng (6/6) – Tịnh Không Pháp Sư giảng

19 Tháng Sáu 2014 at 07:37 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ tập 124.mpg – Pháp Sư Tịnh Không

18 Tháng Sáu 2014 at 07:37 - Comments

Cảm Niệm Ân Sư ( Hòa Thượng Tịnh Không )

17 Tháng Sáu 2014 at 21:12 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa tập 11 – Pháp Sư Tịnh Không

17 Tháng Sáu 2014 at 07:37 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ tập 151.mpg – Pháp Sư Tịnh Không

16 Tháng Sáu 2014 at 07:37 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ tập 31.mpg – Pháp Sư Tịnh Không

15 Tháng Sáu 2014 at 07:37 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ tập 96.mpg – Pháp Sư Tịnh Không

14 Tháng Sáu 2014 at 07:37 - Comments