Thuyet phap

Tuyen chon nhung bai thuyet phap hay nhat va moi nhat 2015

Archive for the 'Thích Giác Nhàn' Category

ĐĐ Thích Giác Nhàn Thuyết Giảng “Trợ Niệm Lúc Lâm Chung” Phần 5/5, TP Calgary, Canada

26 March 2015 at 06:24 - Comments

Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Nan Y – ĐĐ Thích Giác Nhàn

23 March 2015 at 06:26 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ Tập 06 ĐĐ Thích Giác Nhàn Chủ Giảng

20 March 2015 at 06:27 - Comments

Siêu Độ Vong Linh Mới, 2011 – Thích Giác Nhàn

17 March 2015 at 06:24 - Comments

PP Trì Niệm Danh Hiệu DVD2 Atlanta – ĐĐ Thích Giác Nhàn

14 March 2015 at 06:24 - Comments

Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Nan Y (2011) – Thích Giác Nhàn – wWw.PhatAm.com

11 March 2015 at 06:24 - Comments

Vía Quan Âm 2013 (Năm Quý Tỵ) – ĐĐ. Thích Giác Nhàn

8 March 2015 at 06:25 - Comments

Phương Pháp Trì Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà (Phần 28) – Thích Giác Nhàn

5 March 2015 at 06:24 - Comments

10 Công Đức Niệm Phật Lớn Tiếng Và 10 Công Đức Lạy Phật – Thích Giác Nhàn

2 March 2015 at 06:24 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ-Tập 22-ĐĐ Thích Giác Nhàn Chủ Giảng(Phẩm 4-Pháp Tạng Nhân Địa)

27 February 2015 at 06:24 - Comments

ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Nguyện Thứ 17 – Chư Phật Khen Ngợi

24 February 2015 at 06:29 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ Tập 43 ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Phẩm 6 Phát Đại Thệ Nguyện

21 February 2015 at 06:27 - Comments

Ý nghĩa bảy bước hoa sen – ĐĐ. Thích Giác Nhàn

18 February 2015 at 06:25 - Comments

ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổ chức khai mạc pháp hội tại Oregon

15 February 2015 at 06:33 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ-Tập 02-ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng (Đề Kinh)

12 February 2015 at 06:48 - Comments