Thuyet phap

Tuyen chon nhung bai thuyet phap hay nhat va moi nhat 2015

Archive for the 'Thích Giác Nhàn' Category

10 Công Đức Niệm Phật Lớn Tiếng (2012) – Thích Giác Nhàn

4 Tháng Năm 2015 at 06:24 - Comments

Giáo Hội đình chỉ chức vụ trụ trì ĐĐ.Thích Giác Nhàn

1 Tháng Năm 2015 at 06:24 - Comments

Con Đường Đi Đến Tây Phương Cực Lạc – Thích Giác Nhàn

28 Tháng Tư 2015 at 06:29 - Comments

Công Đức Niệm Phật Lớn Tiếng – Thích Giác Nhàn (Rất Hay)

25 Tháng Tư 2015 at 06:24 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ tập 31 – ĐĐ. Thích Giác Nhàn

22 Tháng Tư 2015 at 06:26 - Comments

Người Mù Phát Biểu ĐĐ Thích Giác Nhàn

19 Tháng Tư 2015 at 06:24 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ-Tập 38-ĐĐ Thích Giác Nhàn Chủ Giảng(Phẩm 6-Phát Đại Thệ Nguyện)

19 Tháng Tư 2015 at 05:28 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ-Tập 41-ĐĐ Thích Giác Nhàn Chủ Giảng(Phẩm 6-Phát Đại Thệ Nguyện)

16 Tháng Tư 2015 at 06:24 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ-Tập 39-ĐĐ Thích Giác Nhàn Chủ Giảng(Phẩm 6-Phát Đại Thệ Nguyện)

13 Tháng Tư 2015 at 06:27 - Comments

Lập đàn tụng kinh Vô Lượng Thọ – ĐĐ. Thích Giác Nhàn

10 Tháng Tư 2015 at 06:24 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ-Tập 17-ĐĐ Thích Giác Nhàn Chủ Giảng(Phẩm 3-Đại Giáo Duyên Khởi)

7 Tháng Tư 2015 at 06:25 - Comments

10 Công Đức Ấn Tống Kinh, Tượng Phật – Thích Giác Nhàn

5 Tháng Tư 2015 at 09:17 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ-Tập 03-ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng (Đề Kinh)

4 Tháng Tư 2015 at 06:24 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ-Tập 12-ĐĐ Thích Giác Nhàn Chủ Giảng(Phẩm 2 Đức Tuân Phổ Hiền)

1 Tháng Tư 2015 at 06:24 - Comments

Lập đàn tụng kinh Vô Lượng Thọ ĐĐ Thích Giác Nhàn

29 Tháng Ba 2015 at 06:24 - Comments