Thuyet phap 2014

Tuyen chon nhung bai thuyet phap hay nhat va moi nhat 2014

Archive for the 'Thích Giác Nhàn' Category

Kinh Vô Lượng Thọ. Tập 14 Phẩm 2: ĐỨC TUÂN PHỔ HIỀN – ĐĐ Thích Giác Nhàn.flv

20 April 2014 at 16:46 - Comments

Phóng Sanh Tại Chùa Am Vàng, Hà Nội – Thầy Thích Giác Nhàn

19 April 2014 at 16:46 - Comments

Chuyến Thăm HT Tịnh Không Của Thầy Thích Giác Nhàn

18 April 2014 at 16:47 - Comments

10 Công Đức Niệm Phật Lớn Tiếng (Úc Châu) – ĐĐ Thích Giác Nhàn

16 April 2014 at 16:46 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ tập 29 – ĐĐ. Thích Giác Nhàn

15 April 2014 at 16:49 - Comments

Chánh Nhân Và Trợ Nhân Niệm Phật (2/2) – Thích Giác Nhàn – wWw.PhatAm.com

14 April 2014 at 16:46 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ tập 22 ĐĐ. Thích Giác Nhàn

13 April 2014 at 16:46 - Comments

Công Năng Và Lợi Ích Của Sự Lễ Phật – ĐĐ Thích Giác Nhàn

12 April 2014 at 16:46 - Comments

Những điều cần thiết lúc sắp lâm chung (2/2) – ĐĐ. Thích Giác Nhàn

11 April 2014 at 16:46 - Comments

Đại Nguyện của đức Phật A Di Đà GS Thích Giác Nhàn 2 9 2012

10 April 2014 at 16:46 - Comments

Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Nan Y Đ Đ Thích giác nhàn chủ giảng phần 1

9 April 2014 at 16:47 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ tập 09 – ĐĐ. Thích Giác Nhàn

8 April 2014 at 16:46 - Comments

CÚNG DƯỜNG THIÊN TĂNG – ĐĐ Thích Giác Nhàn

7 April 2014 at 16:46 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ tập 18 – ĐĐ. Thích Giác Nhàn

6 April 2014 at 16:47 - Comments

Hướng dẫn cách lạy Phật – ĐĐ.Thích Giác Nhàn

5 April 2014 at 16:46 - Comments