Thuyet phap

Tuyen chon nhung bai thuyet phap hay nhat va moi nhat 2015

Archive for the 'Thích Giác Nhàn' Category

Kinh Vô Lượng Thọ-Tập 22-ĐĐ Thích Giác Nhàn Chủ Giảng(Phẩm 4-Pháp Tạng Nhân Địa)

27 February 2015 at 06:24 - Comments

ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Nguyện Thứ 17 – Chư Phật Khen Ngợi

24 February 2015 at 06:29 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ Tập 43 ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Phẩm 6 Phát Đại Thệ Nguyện

21 February 2015 at 06:27 - Comments

Ý nghĩa bảy bước hoa sen – ĐĐ. Thích Giác Nhàn

18 February 2015 at 06:25 - Comments

ĐĐ Thích Giác Nhàn Tổ chức khai mạc pháp hội tại Oregon

15 February 2015 at 06:33 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ-Tập 02-ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng (Đề Kinh)

12 February 2015 at 06:48 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ Tập 45 ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Phẩm 6 Phát Đại Thệ Nguyện

9 February 2015 at 06:24 - Comments

Tịnh Nghiệp Tam Phước (Giảng Tại Canada, 2014) – Thích Giác Nhàn

6 February 2015 at 06:28 - Comments

ĐĐ Thích Giác Nhàn – Giảng Tịnh Độ Đại Kinh Chú Giải – Tập 4

3 February 2015 at 06:24 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ tập 33 – ĐĐ. Thích Giác Nhàn

31 January 2015 at 06:24 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ Tập 33 ĐĐ Thích Giác Nhàn GiảngPhẩm 6 Phát Đại Thệ Nguyện

28 January 2015 at 06:29 - Comments

Đến Thăm Phật Tích Đài Loan Phần 1 – Thích Giác Nhàn

25 January 2015 at 06:25 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ-Tập 01-ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng (Đề Kinh)

22 January 2015 at 06:28 - Comments

Tri Ơn Và Báo Ơn (Phần 01) (Rất Hay) – Thích Giác Nhàn

19 January 2015 at 06:25 - Comments

Nguyện Thứ 18, Kinh Vô Lượng Thọ – Tịnh Thất Quan Âm – ĐĐ Thích Giác Nhàn

16 January 2015 at 06:25 - Comments