Thuyet phap

Tuyen chon nhung bai thuyet phap hay nhat va moi nhat 2014

Archive for the 'Thích Giác Nhàn' Category

Trợ Niệm Vãng Sanh Diệu Âm Nguyên Liên – Thích Giác Nhàn

25 June 2014 at 16:46 - Comments

Nhị Nhật Chuyên Tâm. GS Thích Giác Nhàn

24 June 2014 at 16:46 - Comments

Niệm Phật, Phóng Sanh, Thích Giác Nhàn

23 June 2014 at 16:46 - Comments

Lợi Ích Phóng Sanh (04 – 10) – Thích Giác Nhàn.wmv

22 June 2014 at 16:46 - Comments

CON ĐƯỜNG ĐI VỀ TỊNH ĐỘ 1-2 – ĐĐ. Thích Giác Nhàn

21 June 2014 at 16:46 - Comments

Lễ Phật mới ĐĐ Thích Giác Nhàn

20 June 2014 at 16:46 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ (Phần 6a) – ĐĐ. Thích Giác Nhàn

19 June 2014 at 16:46 - Comments

Hướng Dẫn Trì Niệm Danh Hiệu Phật 12) ĐĐ. Thích Giác Nhàn

18 June 2014 at 16:46 - Comments

Công đức niệm phật Thích Giác Nhàn (Đai Đức) giảng

17 June 2014 at 16:46 - Comments

Giảng Nguyện Thứ 1 (2- 4) – Thích Giác Nhàn

16 June 2014 at 16:46 - Comments

Hướng Dẫn Trì Niệm Danh Hiệu Phật 10) ĐĐ. Thích Giác Nhàn

15 June 2014 at 16:46 - Comments

Giảng Nguyện Thứ 1 (3- 4) – Thích Giác Nhàn

14 June 2014 at 16:46 - Comments

Âm siêu dương thới – Thuyết giảng Thích Giác Nhàn Tập 04

13 June 2014 at 16:46 - Comments

Giảng Nguyện Thứ 1 (4- 4) – Thích Giác Nhàn

12 June 2014 at 16:46 - Comments

Đại Lễ Phóng Sanh – Tiền Giang – Thích Giác Nhàn 2-2

11 June 2014 at 16:46 - Comments