Thuyet phap

Tuyen chon nhung bai thuyet phap hay nhat va moi nhat 2015

Archive for the 'Thích Giác Nhàn' Category

Con Đường Đi Đến Tây Phương Cực Lạc – Thích Giác Nhàn

28 April 2015 at 06:29 - Comments

Công Đức Niệm Phật Lớn Tiếng – Thích Giác Nhàn (Rất Hay)

25 April 2015 at 06:24 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ tập 31 – ĐĐ. Thích Giác Nhàn

22 April 2015 at 06:26 - Comments

Người Mù Phát Biểu ĐĐ Thích Giác Nhàn

19 April 2015 at 06:24 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ-Tập 38-ĐĐ Thích Giác Nhàn Chủ Giảng(Phẩm 6-Phát Đại Thệ Nguyện)

19 April 2015 at 05:28 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ-Tập 41-ĐĐ Thích Giác Nhàn Chủ Giảng(Phẩm 6-Phát Đại Thệ Nguyện)

16 April 2015 at 06:24 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ-Tập 39-ĐĐ Thích Giác Nhàn Chủ Giảng(Phẩm 6-Phát Đại Thệ Nguyện)

13 April 2015 at 06:27 - Comments

Lập đàn tụng kinh Vô Lượng Thọ – ĐĐ. Thích Giác Nhàn

10 April 2015 at 06:24 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ-Tập 17-ĐĐ Thích Giác Nhàn Chủ Giảng(Phẩm 3-Đại Giáo Duyên Khởi)

7 April 2015 at 06:25 - Comments

10 Công Đức Ấn Tống Kinh, Tượng Phật – Thích Giác Nhàn

5 April 2015 at 09:17 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ-Tập 03-ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng (Đề Kinh)

4 April 2015 at 06:24 - Comments

Kinh Vô Lượng Thọ-Tập 12-ĐĐ Thích Giác Nhàn Chủ Giảng(Phẩm 2 Đức Tuân Phổ Hiền)

1 April 2015 at 06:24 - Comments

Lập đàn tụng kinh Vô Lượng Thọ ĐĐ Thích Giác Nhàn

29 March 2015 at 06:24 - Comments

ĐĐ Thích Giác Nhàn Thuyết Giảng “Trợ Niệm Lúc Lâm Chung” Phần 5/5, TP Calgary, Canada

26 March 2015 at 06:24 - Comments

Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Nan Y – ĐĐ Thích Giác Nhàn

23 March 2015 at 06:26 - Comments